Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Velayet Hukuku

Velayeti söz konusu olan küçüğün menfaati göz önünde tutularak, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken tüm işlemleri yerine getirmek için çalışmaktayız.

mal_rejimi

Mal Rejimi Hukuku

Yasal mal rejimi tasfiyesi kapsamında talep edilebilecek katılma alacağı ile değer artış payı alacağının yanı sıra önceki yasal mal rejimi kapsamında talep edilebilecek katkı payı alacağına yönelik; akademik birikim ve uygulamadaki uzmanlık ile müvekkillerin haklarına eksiksiz kavuşması için hareket etmekteyiz.

Aile Hukuku

Her geçen gün değişim gösteren ve bir bütün olan Aile Hukuku’nun tüm noktalarında güncel değişimleri takip etmekten geri durmayarak yargılamanın her aşamasında müvekkillerimizin hassasiyeti göz önünde bulundurularak süreci başından sonuna kadar etkili bir şekilde yürütmekteyiz.

Boşanma Hukuku

Güncel Yargıtay kararları ve Boşanma Hukuku alanında var olan doktrinler ışığında; etik ve ahlak değerleri çerçevesinde müvekkiller ile yaptığımız iş birliği sonucunda adaletin sağlanması için son derece titiz bir şekilde boşanma dava süreçlerini yürütmekteyiz.

Nafaka Hukuku

Boşanma sürecinde tedbir nafakası, velayet hakkı kapsamında iştirak nafakası ve boşanma sonucu yoksulluk nafakası istemleri yanı sıra 18 yaşını dolduran gençlerin ailelerinden talep ettikleri yardım nafakasına ilişkin tüm süreçleri etkili bir şekilde yürütmekteyiz.

Miras Hukuku

Mirasbırakanın ölümü ile intikal edecek hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları inceleyip, gerekli tespitleri gerçekleştirip, gerekli hassasiyetler çerçevesinde terekenin paylaşımını sağlayarak müvekkilin menfaatine sonuçlanacak şekilde süreci yönetmekteyiz.