Av. Ömer Özgür ÜNLÜ, Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış, aynı üniversitede “Türk Medeni Kanunu’ndaki Mal Rejimleri” konulu yüksek lisans tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve LL.M. unvanı almıştır.

2016-2017 döneminde Polonya Wroclaw Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Uluslararası Ekonomi Hukuku üzerine akademik çalışmalar yapmıştır.

Çeşitli dernek, akademi ve okullarda meslek içi eğitim veren Ünlü, 2022 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştır.

Aynı zamanda İstanbul Bölge Bilirkişi Kuruluna bağlı olarak, Aile ve Miras Hukuku, Borçlar Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında bilirkişilik yapan Av. Ömer Özgür Ünlü, İstanbul Barosu’nun yanı sıra International Bar Association (Uluslararası Barolar Birliği) üyesidir.

Faaliyet Alanlarımız

Velayet Hukuku

Velayeti söz konusu olan küçüğün menfaati göz önünde tutularak, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken tüm işlemleri yerine getirmek için çalışmaktayız.

mal_rejimi

Mal Rejimi Hukuku

Yasal mal rejimi tasfiyesi kapsamında talep edilebilecek katılma alacağı ile değer artış payı alacağının yanı sıra önceki yasal mal rejimi kapsamında talep edilebilecek katkı payı alacağına yönelik; akademik birikim ve uygulamadaki uzmanlık ile müvekkillerin haklarına eksiksiz kavuşması için hareket etmekteyiz.

Aile Hukuku

Her geçen gün değişim gösteren ve bir bütün olan Aile Hukuku’nun tüm noktalarında güncel değişimleri takip etmekten geri durmayarak yargılamanın her aşamasında müvekkillerimizin hassasiyeti göz önünde bulundurularak süreci başından sonuna kadar etkili bir şekilde yürütmekteyiz.

Boşanma Hukuku

Güncel Yargıtay kararları ve Boşanma Hukuku alanında var olan doktrinler ışığında; etik ve ahlak değerleri çerçevesinde müvekkiller ile yaptığımız iş birliği sonucunda adaletin sağlanması için son derece titiz bir şekilde boşanma dava süreçlerini yürütmekteyiz.

Nafaka Hukuku

Boşanma sürecinde tedbir nafakası, velayet hakkı kapsamında iştirak nafakası ve boşanma sonucu yoksulluk nafakası istemleri yanı sıra 18 yaşını dolduran gençlerin ailelerinden talep ettikleri yardım nafakasına ilişkin tüm süreçleri etkili bir şekilde yürütmekteyiz.

Miras Hukuku

Mirasbırakanın ölümü ile intikal edecek hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları inceleyip, gerekli tespitleri gerçekleştirip, gerekli hassasiyetler çerçevesinde terekenin paylaşımını sağlayarak müvekkilin menfaatine sonuçlanacak şekilde süreci yönetmekteyiz.

Bize Ulaşın

Herkese danışan değil, avukata danışan kazanır.

Randevu için

+90 (212) 250 12 12